Евтушенкова Наталья Николаевна

Персона


Наталья Евтушенкова - жена Председателя Совета директоров, Председателя Комитета по стратегии АФК Система Владимира Евтушенкова.